v. 05/2022
Wszystkie ceny wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Szczegółowy wykaz alergenów, gramatur dostępny jest przy barze.
All prices are in PLN with tax. A detailed list of alergens, portion weights list is available at the bar.

v. 05/2022
Wszystkie ceny wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Szczegółowy wykaz alergenów, gramatur dostępny jest przy barze.
All prices are in PLN with tax. A detailed list of alergens, portion weights list is available at the bar.

GRUPA ARENA Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000628891. NIP: 6040172526, REGON: 364970452. Kapitał zakładowy: 5 000 zł. Kapitał wpłacony: 5 000 zł.

Start typing to see posts you are looking for.

JUNGLA COCKTAILS & FOOD
Targ Sienny 7, Gdańsk (Forum Gdańsk)