Dziękujemy za zakupy

Po potwierdzeniu płatności na podany przy zamówieniu adres e-mail zostanie przesłana wiadomość wraz z kodem QR, który będzie potwierdzeniem dokonania zakupu. Aby wykorzystać Voucher należy przedstawić przesłany dokument wraz z kodem QR, który zawiera wszystkie niezbędne informacje do wykorzystania vouchera w Jungli.