GRUPA ARENA SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

"Rozwój potencjału przedsiębiorstwa GRUPA ARENA SP. Z O.O."

W ramach projektu grantowego IMPULS - odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego

Wartość całkowita projektu: 306 658,73 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 160 000,00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

GRUPA ARENA Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000628891. NIP: 6040172526, REGON: 364970452. Kapitał zakładowy: 5 000 zł. Kapitał wpłacony: 5 000 zł.