Więcej

Rezerwacje

Rezerwacje stolików dla grup powyżej 12. osób przyjmujemy tylko drogą mailową. Prosimy pisać zapytania na adres:

Mapa

Wejście od tarasu widokowego

Kontakt

JUNGLA COCKTAILS & FOOD

TARG SIENNY 7, 80-806 GDAŃSK
(BUDYNEK FORUM GDAŃSK)

GRUPA ARENA Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000628891. NIP: 6040172526, REGON: 364970452. Kapitał zakładowy: 5.000 zł. Kapitał wpłacony: 5.000 zł.