Więcej / More

Rezerwacje / Reservations

Rezerwacje stolików dla grup powyżej 12. osób przyjmujemy tylko drogą mailową. Prosimy pisać zapytania na adres:

Rezerwacje stolików dla grup powyżej 12. osób przyjmujemy tylko drogą mailową. Prosimy pisać zapytania na adres:

We accept only table bookings for groups over 12 people only by email. Please write enquiries to:

We accept table bookings for groups over 12 people or more only by email. Please write enquiries to:

Mapa / Map

Wejście od tarasu widokowego

Kontakt / Contact us

JUNGLA COCKTAILS & FOOD

TARG SIENNY 7, 80-806 GDAŃSK
(BUDYNEK FORUM GDAŃSK)

NAPISZ DO NAS / WRITE TO US
ZADZWOŃ DO NAS / CALL TO US

GRUPA ARENA Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000628891. NIP: 6040172526, REGON: 364970452. Kapitał zakładowy: 5 000 zł. Kapitał wpłacony: 5 000 zł.